Gyűjtőköri szabályzat

I.A könyvtár típusa

Nyilvános közművelődési könyvtár.

 

II.A könyvtári rendszerben elfoglalt helye

 • Önkormányzati fenntartású
 • hálózati központja a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár.

 

III. A könyvtár gyűjtemény jellege

Általános gyűjtőkörű könyvtár.

1.A gyűjteménykörbe tartozó dokumentumtípusok:

 • írásos dokumentumok: könyvek, folyóiratok, kéziratok.
 • audiovizuális dokumentumok: videokazetták.
 • egyéb információhordozók: CD-ROM-ok.

2.A gyűjtés példányszám meghatározása:

A különböző dokumentumokat egy példányban szerezzük be, kivéve a szépirodalmat, kötelező olvasmányokat és szórakoztató irodalmat, amiket az olvasói igényeknek megfelelően több példányban is gyűjtünk.

3.Földrajzi szempont meghatározása:

Különös figyelmet fordítunk a helytörténeti jellegű könyvek, kéziratok, videokazetták, CD-ROM-ok, újságcikkek gyűjtésére.

 

IV.Az állományalakítás alapelvei:

 • Azokat a műveket, amelyek a vállalt feladatok ellátásához alapvetően szükségesek – lexikonok, szótárak, enciklopédiák, összes művek – az anyagi lehetőségekhez mérten szerezzük be.
 • A felnőtt látogatók részére a szépirodalmi műveket, klasszikus műveket, a mai irodalmat és a szórakoztató irodalmat gyűjtjük.
 • A középiskolások részére főleg a kötelező olvasmányokat és az ismeretterjesztő könyveket szerezzük be.
 • Az általános iskolások a mesekönyveket, a kötelező olvasmányokat és az ismeretterjesztő könyveket részesítik előnyben.

 

V.Részletes gyűjtési szabályok

Ismeretközlő irodalom:

Válogatva gyűjtjük főként az általános iskolások és középiskolások tananyagát alapul véve.

Szépirodalom:

Teljesség igényével gyűjtjük a kötelező olvasmányokat.

Válogatva gyűjtjük a mai irodalmat és a klasszikusokat.

Erős válogatással gyűjtjük a szórakoztató irodalmat.

Periodikagyűjtemény:

 • Helyi lap: Szentandrási Híradó,
 • Napilapok közül: Békés Megyei Hírlap

kiadványokat szerezzük be.

Audiovizuális gyűjtemény:

 • Az általános iskolásoknak, középiskolásoknak mesefilmek, kötelező olvasmányok, ifjúsági filmek, természetfilmek videokazettán való gyűjtése – csak a legszükségesebbek,
 • CD-ROM-okon a tananyaghoz kapcsolódunk.

Békésszentandrás, 2012. május 15.

                                                                            Benedek Erika igazgató