A művelődési ház és könyvtár házirendje

 1. A művelődési ház és könyvtár a lakosság kulturált szórakozását, a szabadidő hasznos eltöltését biztosítja, lehetőséget nyújt a különböző szakkörök, klubok, baráti körök megszervezésére az igényeknek megfelelően.
 2. Az intézmény helyt ad az iskola és az önkormányzat rendezvényeinek, állami és társadalmi ünnepeknek.
 3. A lakosság részére szolgáltatói tevékenységet is folytat.
 4. A látogatók, rendezvényt tartók kötelesek betartani a művelődési ház és könyvtár házirendjét, óvni felszereléseit, vagyontárgyait. Az okozott kárért anyagilag is felelnek (bérlők is).
 5. A nyitvatartási időt mindenkinek tudomásul kell venni.
 6. A klubszobák, szakköri helyiségek rendjéért, tisztaságáért mindenki felelős.
 7. A szakköri és klubfoglalkozásokat kívülállók is látogathatják, azonban magatartásukkal a foglalkozásokat, azok rendjét nem zavarhatják. A foglalkozások rendjéért a mindenkori szakkör-, illetve klubvezető a felelős.
 8. Az intézmény helyiségeiben a dohányzás TILOS! Csak a kijelölt helyen!
 9. Ittasan és nem megfelelő öltözékben a művelődési házban és könyvtárban tartózkodni tilos!
 10. A rendezvényért felelős személy a kulcsot a rendezvény kezdete előtti órában (szükség esetén egyeztetve) veheti át átadás-átvételi elismervény ellenében, amelyen aláírás személyes felelősséget vállal a Ház felszerelésének, és azok állapotának megőrzéséért.
 11. Minden rendezvény tervezett időpontja előtt legalább két héttel a szervezőnek meg kell keresnie a ház vezetőjét, egyeztetni az időpontot, és egyéb dolgokat. Ha egy rendezvény bármilyen okból elmarad, arról a bejelentett időpont előtt egy héttel köteles tájékoztatni a ház vezetőjét.
 12. A rendezvényen történt bármilyen különleges eseményről a vezetőt haladéktalanul értesíteni kell.
 13. A rendezvény végeztével a szervező mihamarabb visszajuttatja az átvett kulcsot a vezetőnek, az átadás-átvételi elismervény ellenében.
 14. Aki a Házirend ellen vét, ideiglenesen eltiltható a művelődési ház látogatásától.

Békésszentandrás, 2012. május 15.

Benedek Erika igazgató