KÜLDETÉSNYILATKOZAT

„Üdvözöljük az olvasót tiszteletteljesen és csendes örömmel.”

(Szerb Antal)

A Körös Művelődési Ház és Könyvtár arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a magyar és egyetemes kultúra kincseit, a hazai és nemzetközi információforrásokhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést, ennek során:

  • segítse mindazokat, akik az oktatás különböző szintjeiben vesznek részt,
  • támogassa az egész életen át tartó tanulást,
  • járuljon hozzá a kulturális, művészeti terület megismeréséhez és az abban való részvételhez,
  • segítse a szabadidő hasznos eltöltését,
  • adjon segítséget az írni-olvasni tudás fejlesztéséhez, amelyek az előbbi tevékenységek aktív használatához elengedhetetlenek.