Alapító okirat

Írta: Konyvtar.1968 on . Beküldve: Dokumentumok

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

KÖRÖS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

ALAPÍTÓ OKIRATA

 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtárakról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) b) pontjában és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ában foglaltak alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

 

1. A költségvetési szerv

neve: Körös Művelődési Ház és Könyvtár

székhelye: 5561 Békésszentandrás, István k. u. 16.

 

2.Jogszabályban meghatározott közfeladata:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtárakról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott feladatok ellátása.

 

3.1. Alapvető szakágazat

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

 

3.2. Alaptevékenysége:

91012 Könyvtári tevékenység

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások

 • gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja
 • tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
 • biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését
 • részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében
 • közhasznú információs szolgáltatást nyújt
 • helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt

 

9105 Közművelődési tevékenység

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

 • szolgáltatásait elsősorban Békésszentandrás polgárai, a településen működő civil szervezetek, a településen tartózkodó vendégek számára biztosítja
 • gondoskodik klubok, szakkörök, tanfolyamok, egyéb művelődési közösségek, lakossági önszerveződő csoportok támogatásáról, működési feltételeik biztosításáról
 • biztosítja művészeti csoportok, együttesek működési feltételeit

 

 

 • helyszínt ad a település kulturális rendezvényeinek, részt vesz az állami, a társadalmi ünnepek, más események megszervezésében és lebonyolításában
 • helyszínt biztosít a település polgárai számára szabadidejük kulturált eltöltéséhez
 • részt vesz az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok ellátásában

 

9004 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

 

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

932919 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

 

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

 

4.Működési köre:

Békésszentandrás Nagyközség

 

5.Az irányító szerv:

neve: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

székhelye: 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

 

6.Gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő költségvetési szerv Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatala látja el.

 

7.Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:

Az intézmény vezetőjét a Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg pályázat útján 5 éves határozott időtartamra.

Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

 

8.Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:

Az intézménynél foglalkoztatottak vonatkozásában előforduló jogviszonyok a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

 

 

 

Békésszentandrás, 2011. szeptember 23.

 

 

Sinka Imre

dr. Olasz Imréné dr.

polgármester

jegyző

 

Tags: Yellow